Kontakt

Urząd Gminy Jasienica,

43-385 Jsienica 159

gmina@jasienica.pl

Městský úřad v Petřvaldě,

Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald

meupetrvald@iol.cz

 

 

Projekt „Bezpieczeństwo po obu stronach granicy” (nr pl.3.22/3.3.05/08.00739) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko i budżetu państwa