Kontakt

Urząd Gminy Jasienica,

43-385 Jsienica 159

gmina@jasienica.pl

Městský úřad v Petřvaldě,

Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald

meupetrvald@iol.cz

 

 

Projekt „Bezpečnost po obou stranách hranice” (reg.č.:PL.3.22/3.3.05/08.00739) je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013, Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński a státním rozpočtem Polské republiky.