Aktualności

 

2013-09-06 Kulturalne pogranicze - stworzenie nowoczesnej infrastruktury kulturalnej w Jasienicy i Petřvaldzie

Modernizacja Biblioteki w Pietwałdzie

2013-06-27 „Kulturalne pogranicze - stworzenie nowoczesnej infrastruktury kulturalnej w Jasienicy i Petřvaldzie”(

Projekt „Bezpieczeństwo po obu stronach granicy” (nr pl.3.22/3.3.05/08.00739) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko i budżetu państwa