Aktualności

 

2010-11-24 Weekend z amatorami

 

W dnia 19-21 listopada 2010r. w Domu Kultury w Pietwałdzie odbył się II niekonkursowy przegląd teatrów amatorskich "Weekend z amatorami". Przegląd zostałzorganizowany w ramach projektu „JA-PE. Partnerska współpraca Gmin Jasienica i Petřvald/ JA-PE2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska

2010-11-08 Dzień przyjaźni

Dnia 6 listopada 2010r w Domu Kultury w Pietwałdzie miała miejsce impreza zorganizowana pod znamiennym tytułem "Dzień przyjaźni"

Projekt „Bezpieczeństwo po obu stronach granicy” (nr pl.3.22/3.3.05/08.00739) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko i budżetu państwa