Aktualności

 

2009-11-23 WEEKEND Z AMATORAMI

 

I-szy niekonkursowy przegląd teatrów amatorskich

2009-10-28 W poszukiwaniu wspólnych korzeni - przegląd zespołów regionalnych Śląska Cieszyńskiego w Rudzicy.

Projekt „Bezpieczeństwo po obu stronach granicy” (nr pl.3.22/3.3.05/08.00739) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko i budżetu państwa