Aktualności

 

2015-05-29 Zapraszamy na wernisaż wystawy

2015-03-31 Konferencja na zakończenie projektu „W poszukiwaniu wspólnych korzeni - restytucja tradycji i obrzędowości stroju cieszyńskiego w Petřvaldzie i Jasienicy”

Projekt „Bezpieczeństwo po obu stronach granicy” (nr pl.3.22/3.3.05/08.00739) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko i budżetu państwa