JA-PE Jasienica i Petřvald pl cs

Dzień nauczyciela w Pietwałdzie

Den učitelů se konal ve čtvrtek 31. dubna 2016 v kulturním domě. Pozvánku na tuto slavnostní akci dostali všichni pedagogičtí pracovnici ze základní i mateřské školy. Nechyběli ani ostatní zaměstnanci (nepedagogičtí), kteří zajišťují chod školských zařízení. Było příjemné se zde potkat i s těmi, kteří si již v poklidu užívají svých starobních důchodů.

Za vedení města se akce zúčastnil starosta Ing. Jiří Lukša a místostarosta Ing. Petr Dvořáček. Pozdravit všechny přítomné přijela i dvoučlenná delegace z přátelského města Jasienica. Setkání, které zorganizovalo město Petřvald, je důkazem toho, že si vážíme výsledků práce pedagogů, která se prezentuje zejména ve výchově těch nejmladších obyvatel v Petřvaldě. Celou akci uváděla pani Lucie Skrzyžalová, kulturní pracovnice města. V úvodu přivítala přítomné a poděkovala jim za práci, kterou pro naše město v oblasti školství celoročně vykonávají. Připomněla také to, že tato práce je velmi náročná a mnohdy společností nedoceněná. Poté předala slovo paní ředitelce MŠ Mgr. Jiřině Budíkové a paní ředitelce ZŠ a ZUŠ Ing. Zdeňce Kozlovské.

dzień+nauczyciela3 dzień+nauczyciela4

Powrót