JA-PE Jasienica i Petřvald pl cs

Projekt „Partnerski program promocji turystycznej Gmin Jasienica i Petřvald/ JA-PE3”, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013

Dne 27.03.2015 proběhla ve Středisku kulturních služeb v Petřvaldě ,,Konference“ k ukončení projektu, které se zúčastnili zástupci partnerského města Jasienica pan Mgr. Ing. Janusz Pierzyna, starosta města, Lubomira Zastawny a další dva úředníci z Jasienice. Z města Petřvald se akce účastnil radní města Mgr. Pavel Marenčák, zastupitelky Mgr. Šárka Němcová, Jarmila Skálová, Kamila Kantorová a Jana Jaglářová a další občané města. Po úvodním přivítání byli hosté Bc. Evou Kaňovou, projektovou koordinátorkou projektu, seznámeni s cíli projektu a její úspěšné realizaci, s tím, že byli hosté seznámení s tím, že v rámci tohoto projektu byly pořízeny a instalovány 4 ks vítacích tabulí v Petřvaldě, vydáno 100 ks pozvánek na konferenci, pořízeno 200 ks pohlednic zhotovených z fotografií Mgr. Pavla Římánka, který nafotil kolekci snímků a tyto snímky byly zaneseny do nově vydané publikace ,,Obrázky z Petřvaldu a Jasienice“. O kulturní zážitek se postaraly krojované úřednice Petřvaldu s pásmem lidových písní. Následovala možnost shlédnout výstavu fotografií, jež jsou obsaženy ve zmíněné publikaci a možnost nahlédnutí do vydané publikace. Každý účastník konference si poté jako upomínku odnesl vydanou publikaci a pohlednice. Dne 30.03.2015 se konala druhá konference u příležitosti ukončení projektu Partnerský program propagace turistiky měst Jasienica a Petřvald/JA-PE/3, a to v partnerském městě Jasienica. I zde účastníci konference mohli shlédnout přichystanou výstavu a publikace.

Powrót