JA-PE Jasienica i Petřvald pl cs

Kulturalne pogranicze – modernizacja infrastruktury kulturowo-sportowej w Petřvaldzie, w Strumieniu i w Jasienicy

Współpraca między partnerami z Pietwałdu, Strumienia i Jasienicy procentuje. W marcu 2011r. Misato Pietwałd wraz ze swoimi Partnerami z jasienicy i Strumienia wsytąpiło o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  egionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko na realizację wspólnego projektu "Kulturalne pogranicze – modernizacja infrastruktury kulturowo-sportowej w Petřvaldzie, w Strumieniu i w Jasienicy” .

Celem projektu jest wspólna organizacja imprez kulturalnych i sportowych. W ramach realizacji projektu Pietwałd przewiduje modernizację oświetlenia sali i sceny w Domu Kultury w Pietwałdzie jak również remont toalet, celem dostosowania do potrzeb niepełnosprawnych oraz zakup 30 stołów. Strumień w ramach projektu zmodernizuje aulę w gimnazjum zaś Jasienica zamierza wybudować skate park. Uwieńczeniem projektu będą wspólnie zorganizowane imprezy. We wrześniu w Jasienicy odbędzie się turniej pod nazwą Aktywna Jasienica, następnie w lisopadzie w Pietwałdzie zostanie zorganizowany Adwentowy Jarmark, natomiast w grudniu w auli strumieńskiego gimnazjiu odbędzie się Europejska Wigilia. W imprezach będą brali udzial mieszkańcy wszystkich trzech miescowasci partnerskich.

Powrót